VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen VOP)Karolína Zeťová photography

Společnost zapsaná u příslušného úřadu podle § 71 ods. 2 Živnostenského zákona

IČ: 032776311. AUTORSKÁ PRÁVA

Veškeré fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa. Slouží pouze pro osobní použití. Není dovoleno fotografie užít ke komerčnímu účelu, propagaci či poskytnutí (prodej) třetí straně. Výjimkou je souhlas autora. Také není dovoleno jakkoliv fotografie upravovat, přidávat k nim různé mobilové filtry, atd.


2.POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Mým hlavním zaměřením je focení svateb, portrétů, párů, rodin, newborn (novorozenců), dětí, glamour a aktu. Po dohodě je možno nafotit školní foto (třídní fotky nebo tabla), večírky, oslavy narozenin, produktové firemní foto apod.


3.OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

Objednávky probíhají buď emailem, telefonicky nebo přes facebook. Objednáním se rozumí, že si zákazník rezervoval termín, je seznámen s fotografickým stylem fotografa a zároveň souhlasí s těmito VOP. Fotograf není povinen na přečtení VOP každého zákazníka zvlášť upozorňovat, seznámit se s těmito podmínkami by mělo být ve vlastním zájmu zákazníka. Objednávka u svateb je dokončena pomocí rezervačního poplatku. Během objednávky je domluvena lokalita, daný balíček, rekvizity, oblečení, datum a čas focení a vše ostatní potřebné. Balíček lze změnit z časových a organizačních důvodů maximálně 24 hodin před focením.


4.E-BOOK

Po dokončení objednávky jsem pro vás připravila e-book, o který si můžete napsat. E-book zasílám na email ve formátu PDF. V e-booku najdete informace jak se vhodně obléci na focení, jaké doplňky si vzít nebo jaké rekvizity jsou v ateliéru.


5.DÁRKOVÝ POUKAZ

Dárkový poukaz lze domluvit na částku i službu dle přání. Poukaz lze odeslat na email ihned po připsání dané částky na bankovní účet. Následně jej stačí vytisknout a darovat. Fotograf nemá povinnost fotit propadlé poukazy, proto je nutno si včas rezervovat termín. Termín platnosti poukazu platí pro poskytnutí služby, ne pro objednávku. Na objednávky těsně před koncem platnosti nemusí z důvodu časové vytíženosti fotografa vyjít čas. Poukaz taktéž propadá, když se zákazníci nedostaví na focení nebo jej nezruší minimálně 24 hodin předem.


6.DÉLKA FOCENÍ

Délka focení je určována individuálně, dle náročnosti daného focení. Obecně 1-2 hodiny. Focení nelze rozdělovat do více dnů.


7.PLATBA A REZERVAČNÍ POPLATEK

Platby ateliérového a exteriérového focení se účtují ihned po dokončení focení hotově. Po předešlé domluvě lze platit také do 5 dnů na bankovní účet 2800636209/2010. V případě zájmu o více fotografií nad rámec balíčku je možno zaslat náhledy zbylých fotek. Pokud si vyberete z těchto náhledu fotky k doretušování, účtuji za úpravu jednoho kusu fotografie 100 Kč. Všechny tyto informace vám vždy sděluji na konci focení. Rezervační poplatek (záloha) se vybírá pouze při rezervaci svatebních termínů výhradně na bankovní účet. Doručením dané částky na účet je dokončena rezervace termínu. Poplatek se následně odečítá od celkové ceny svatebního focení. Vyvolávání a jiné dodatečné služby jsou zpoplatněny dle nabídky smluvních partnerů.


8.VÝBĚR FOTEK A ZÁLOHA

Výběr fotek ze základního balíčku dělá vždy fotograf na základě autorského přístupu a svého osobního stylu. Ve vyjímečných případech a pokud fotograf souhlasí, může výběr udělat i zákazník, ale toto je vždy nutno hlásit již při objednávce. Na dotazy během focení již nebude brán zřetel. Pokud si zákazník zvolí možnost vlastního dovýběru fotografií, které se nevešly do základního balíčku, budou mu na webovou galerii zaslány náhledy zbylých fotek, mezi kterými si může vybrat. Fotograf nenese odpovědnost za spolupráci členů rodiny, pokud se nepodaří nafotit plný počet fotografií (ještě se nestalo). Originální soubory RAW jsou uchovány po dobu 1 měsíce od odevzdání hotové zakázky. Upravené fotografie ve formátu JPEG ukládám na neomezenou dobu, tak aby bylo možno kdykoliv při vaší ztrátě fotek tyto fotky znovu získat. Poplatek za znovuzaslání fotografií je 100 Kč.


9.ÚPRAVA A RETUŠE FOTOGRAFIÍ

U všech druhů fotografií vždy probíhá úprava kontrastu, jasu, gama, expozice, vyvážení bílé barvy, tonalita. Míra retuší obličeje, pleti, očí, vlasů, oblečení, přebytečných kil, bělení zubů a jiných nutných operací je vždy konzultována během focení. Její míra tedy závisí na vašem přání. Úpravy se snažím dělat decentní, nepatrné a přirozené. Tyto úpravy jsou v ceně focení. Náročnější úpravy, které zaberou hodiny jsou dle domluvy účtovány nad rámec balíčku částkou 100 Kč/ 1 fotka. Svatební fotky jsou retušovány kompletně celé, tak aby bylo dosaženo na všech fotkách jednoho stylu. Je-li třeba retušuji vlasy, pleť, odlesky v obličeji, akné, šaty, závoj, špíčky, nežádoucí prvky na fotkách, rušivé elementy. Fotografie dodávám ve více barevných variantách a černobílé.


10.FORMÁTY FOTOGRAFIÍ

Vyretušované fotografie poskytuji ve formátu JPEG v plné velikosti. RAW ani neupravené fotografie neposkytuji.


11.ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY

Fotograf si vyhrazuje právo odstoupit od objednávky v případě podstatného porušení smlouvy či dohody ve smyslu ustanovení §345 a §370 obchodního zákoníku pro důvod neuhrazení pohledávky.


12.REKLAMACE

Reklamovat je možno pouze technicky nezdařilé snímky. Fotograf nenese odpovědnost za špatně odvedenou práci vizážistky, případně vámi provedeného neodborného líčení a česání. I když se vždy snaží všechny nedostatky vyretušovat a opravit. Stejně tak se reklamace nevztahuje na jekékoliv vaše osobní projevy nespokojenosti se svým vzhledem (fotograf není plastický chirurg a vybírá nejlepší fotografie ze všech pořízených). V průbehu focení vše konzultujeme, vedu vás pokud potřebujete tak, aby byl výsledek co nejhezčí. Pokud se reklamace vztahuje na poškozený nosič (CD, DVD) má zákazník právo do 10 dnů na výměnu zdarma. Fotograf má povinnost dodat přiměřený počet fotografií v technické kvalitě odpovídající jeho předchozí práci, není-li mu v tomto zabráněno nepřízní počasí, špatnými světelnými, estetickými, prostorovými a jinými podmínkami v místě plnění nebo nedostatečnou spoluprácí ze strany objednatele , jeho rodinných příslušníků nebo svatebních hostů.


13.TERMÍNY DODÁNÍ

Termín je vždy každému zákazníkovi sdělen individuálně po ukončení focení. Ve většině případů jsou fotografie hotovy do 14 dnů dle aktuální vytíženosti fotografa. Expresní zakázky s dobou dodání do 5 dnů jsou zpoplatněny částkou 500 Kč. Dodání do druhého dne je zpoplatněno částkou 1000 Kč k ceně focení. U svateb v letních termínech si jako fotograf, který retušuje i skupinové fotky tak, aby byli všichni hezcí a neměli upocené obličeje i košile, vyhrazuji právo pracovat na fotkách déle, aby byl výsledek opravdu poctivý. Odevzdané zakázky bez odevzdy uzavírám automaticky do 30 dnů.


14.PŘEDÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Již v ateliéru domluvíme preferovaný způsob předání fotografií. Lze ihned po dokončení retuší fotografií zasílat elektronicky na email, kde vám přijde odkaz na stáhnutí hotové zakázky na soukromé webové galerii nebo osobně k vyzvednutí v Novém Jičíně, či v případě, že budu mít cestu, tak mohu dovézt do Valašského Meziříčí.


15.DOPRAVA

U svatebních a jiných focení cena 7 Kč/ 1 km.


16.BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Dne 25.5.2018 nabývá na účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Tyto budou použity pouze k plnění zákonného vztahu mezi fotografem a zákazníkem (jméno, příjmení a adresa- nutné pro vyplnění faktury a dále telefon a email kvůli domluvě a dokončení zakázky). Údaje nebudou zneužívány pro zasílání marketingových sdělení ani nebudou poskytnuty třetí osobě (s výjimkou externí účetní- tento smluvní vztah je ošetřen zpracovatelskou smlouvou). Taktéž si nevedu žádné seznamy s vašimi citlivými údaji. Fakturační údaje v účetnictví uchovávám zamčené po zákonem danou dobu. Jméno a telefon potom v zaheslovaném mobilu z důvodu dalších možných zakázek neomezeně. Emailovou konverzaci ohledně zakázky uchovávám po dobu maximálně 2 let. Zasílání e-booku na email není nijak marketingově účelové, opět slouží jen a jen k zaslání PDF souboru. O vymazání údajů můžete kdykoliv zažádat i sami mimo lhůtu. Pokud souhlasíte se zveřejněním fotografií na mých webových nebo facebookových stránkách, po skončení focení vypisujeme tzv. Model release (Smlouva o užití fotografií na mých webových a facebookových stránkách, který slouží čistě jen pro mou prezentaci). Souhlas se sjednává po dobu 5 let. Je kdykoliv odvolatelný.


17.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2019. Správce je oprávěn tyto podmínky kdykoliv změnit. Novou verzi zveřejní na svých webových stránkách a informuje o tom i na facebookovém profilu.
scroll
to top